Harriet Daugaard

Forkæmper for seksualoplysning. Harriet Daugaard er født 2. maj 1887, datter af frimenigheds præst Brücker og hustru Inger Marie Marstrand, hun voksede op i det grundtvigske miljø i præstegården i Ågård, sammen med sine tre brødre. Hendes far var blevet forbigået til et embede i folkekirken for sine radikale synspunkter, hans skrifter om adskillelse af … Læs mere

Øster Starups udvikling

Sognet hedder Øster Starup sogn, på trods af at landsbyen Øster Starup er væsentlig mindre end sognets største bebyggelse, nemlig Ågård – Gravens området. Men sådan har det ikke altid været. Ved folketællingen i 1801 boede der 204 beboere i Starup og kun 135 personer i Ågård, på det tidspunkt var der ikke nogen bebyggelse, … Læs mere

Starup sangen

Gamborg-Andersen (ca. 1946)  Mel.: Droslen slog(Må kopieres) Over tusind år har navnet levet slægt er trofast fulgt i slægters spor, tusind skæbner har din saga skrevet gamle by på gamle Danmarks jord. Cimbrisk tungemål dit navn har nævnet tit med længsel under vikingfærd, og når emigranter ud har stævnet, følte de, hvad Starups navn var … Læs mere

Ulovlig brændevins brænding

LIVETS VAND Om brændevin og en sag om ulovlig brændevinsbrænding i Øster Starup Brændevinen er, målt med historiens alen, en moderne drik. Oldtidens folkeslag berusede sig i vin, mjød eller øl, og gjorde det flittigt; men først i middelalderen hører vi om aqua vitae, der oprindeligt har været brugt som lægemiddel, skønt det omsider blev … Læs mere

Sognet

Friskole læreren Poul Lindholm, udgav i 1911 bogen Starup Sogn i BruskHerred, et historisk-topografisk forsøg. PoulLindholms omtale af sognet/ Emtymologi. Starup sogn vedslutningen af middelalderen. (Lindholm) Starup bliver krongods (Lindholm) Starup som ryttergods (Lindholm) Den store auktion (Lindholm) Andre kilder:Lidt demografi, Ft.1801. erhvervs fordeling. m.m.Folketal 1787 -2006. Sagn om Phømixborg  Emtymologi Den ældste by i … Læs mere

Mord i Øster Starup

Mordsagen er fra 1770 og hentet fra Anst-Jerlev-Slavsherredstings tingbøger 1771 Dommen over Jørgen Mankesen: Jørgen Mankesen og HansOlesen, begge husmænd i Starup, var mandag den 10/9 kommet i trætte medhinanden, fordi den første som markmand havde ansat den sidste for videpenge højere, end denne fandt for billigt. I sergentens forstue overfaldt Hans Olesen JørgenMankesen med nogle … Læs mere

Tyske flygtninge

Mellem den 11. februar og 5. maj 1945 blev omkring 238.000 tyskere, fortrinsvis fra Østpreussen, Pommern og De baltiske lande evakueret over Østersøen til det besatte Danmark.Flygtningene bestod især af kvinder og børn og gamle, og elendigheden var stor. Efter den farefulde flugt var flygtningene præget af udmattelse og angst. De var underernærede, snavsede og … Læs mere

Ågård kro

Ågård kro er en gammel kongeligt privilegeret kro, af hvilket der findes ca. 100 i Danmark. I 1283 bestemte kong Erik Klipping, at der rundt i landet skulle oprettes kroer. Han blev i øvrigt slået ihjel i en lade, hvor han måtte overnatte, fordi der ikke var en kro i nærheden. I 1396 besluttede Dronning … Læs mere

Gravens kro

Gravens kro.                                                                                         Til forsiden Da Gravens ved anlæggelsen af Kolding -Egtved banen i 1898 var blevet stationsby, skulle der naturligvis, som i enhverrigtig stationsby, være et “Jernbanehotel.” I 1902 opførte Jens RavnSørensen afholdshotellet – “Landbohjemmet.” tæt vedstationsbygningen. Han søgte og fik afholdsbevilling og drev restauration ogbageri indtil 1914, da han sælger til Peter Andreas Rasmussen, som … Læs mere