SPIDSBARREN 2022

Spidsbarren er et historisk tidsskrift for Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeninger i gl. Egtved Kommune. Tidsskriftet udgives en gang om året og indeholder en lokalhistorisk artikel fra hver af de syv foreninger i kommunen samt disses årsberetninger. Tillige bringes en omtale vedrørende uddelingen af den årlige bygningsbevaringspris.

Bladet blev sidst i december måned 2022 omdelt til alle vore betalende medlemmer samt vore annoncører.

Ved indstik i bladet blev medlemmerne indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag d. 16. marts 2023 kl. 19.00 på Øster Starup Skole.

Hvert år har vi en interessant historie med fra vores sogn. I år kan man læse Svend-Erik Warmings: En historie om Starup gamle præstegård og brandene i 1882 og 1958

Spidsbarren er gratis for betalende medlemmer af lokalarkiverne.

Hvis du endnu ikke er medlem, så se venligst under MEDLEMMER, hvordan du kan blive medlem.

Som betalende medlem er dit bidrag med til at holde lokalarkivet i drift.