SPIDSBARREN

Spidsbarren* er et historisk tidsskrift for Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeninger i gl. Egtved Kommune. Tidsskriftet udgives en gang om året og indeholder en lokalhistorisk artikel fra hver af de syv foreninger i kommunen samt disses årsberetninger. Tillige bringes en omtale vedrørende uddelingen af den årlige bygningsbevaringspris.

*) En spidsbarre er en barre rå jern frajernalderen. Danmarks eneste er fundet i Randbøl sogn, og opbevares på egnsmuseet i Randbøl.