1′ Slesvigske krig – Kampene ved Alminde, Øster Starup og Blåkærskov.

1848 – Optakt Krigen var egentlig en borgerkrig, hvor den Slesvig-holstenske oprørshær kæmpede mod den danske regering, idet tyske nationalliberale slesvig-holstenere krævede Slesvigs og Holstens løsrivelse fra Danmark og sammenslutning til en tyskpræget slesvig-holstensk stat. Den danske, nationalliberale ejderpolitik sigtede mod en adskillelse af hertugdømmerne, det vil sige at Slesvig som dansk skulle integreres mere … Læs mere

Amerikansk fly nedstyrtet i 1945

Kort før krigens afslutning, den 11 marts 1945, styrtede en amerikansk Mustangjager ned lidt nord for Øster Starup. Den amerikanske jager indgik i en formation, som fra Hamborg gik op over Jylland og var nu på vej, for at flyve hjem til Duxford Airbase i England. Der var skyer over Jylland op til 2000 fod. … Læs mere

Nygaards sedler

Nygårds sedler om Nygård i Øster StarupNygård var ansat ved Landsarkivet i Viborg fra 1897 til 1913. I 1913 blev han, som han selv skriver det, “tvangsforflyttet” til København. Et løst rygte siger også, at han blev forbigået ved besættelsen af en stilling i Viborg, hvorefter han fornærmet tog til København, og i den forbindelse … Læs mere

Harriet Daugaard

Forkæmper for seksualoplysning. Harriet Daugaard er født 2. maj 1887, datter af frimenigheds præst Brücker og hustru Inger Marie Marstrand, hun voksede op i det grundtvigske miljø i præstegården i Ågård, sammen med sine tre brødre. Hendes far var blevet forbigået til et embede i folkekirken for sine radikale synspunkter, hans skrifter om adskillelse af … Læs mere

Øster Starups udvikling

Sognet hedder Øster Starup sogn, på trods af at landsbyen Øster Starup er væsentlig mindre end sognets største bebyggelse, nemlig Ågård – Gravens området. Men sådan har det ikke altid været. Ved folketællingen i 1801 boede der 204 beboere i Starup og kun 135 personer i Ågård, på det tidspunkt var der ikke nogen bebyggelse, … Læs mere

Sognet

Friskole læreren Poul Lindholm, udgav i 1911 bogen Starup Sogn i BruskHerred, et historisk-topografisk forsøg. PoulLindholms omtale af sognet/ Emtymologi. Starup sogn vedslutningen af middelalderen. (Lindholm) Starup bliver krongods (Lindholm) Starup som ryttergods (Lindholm) Den store auktion (Lindholm) Andre kilder:Lidt demografi, Ft.1801. erhvervs fordeling. m.m.Folketal 1787 -2006. Sagn om Phømixborg  Emtymologi Den ældste by i … Læs mere

Hvor stod maleren?

Maleri af Elise Konstantin Hansen, Ågård i baggrunden; men hvorfra har Elise stået og malet Ågård?Ved du det svar evt. på mail:

Ulovlig brændevins brænding

LIVETS VAND Om brændevin og en sag om ulovlig brændevinsbrænding i Øster Starup Brændevinen er, målt med historiens alen, en moderne drik. Oldtidens folkeslag berusede sig i vin, mjød eller øl, og gjorde det flittigt; men først i middelalderen hører vi om aqua vitae, der oprindeligt har været brugt som lægemiddel, skønt det omsider blev … Læs mere

Starup sangen

Gamborg-Andersen (ca. 1946)  Mel.: Droslen slog(Må kopieres) Over tusind år har navnet levet slægt er trofast fulgt i slægters spor, tusind skæbner har din saga skrevet gamle by på gamle Danmarks jord. Cimbrisk tungemål dit navn har nævnet tit med længsel under vikingfærd, og når emigranter ud har stævnet, følte de, hvad Starups navn var … Læs mere

Mord i Øster Starup

Mordsagen er fra 1770 og hentet fra Anst-Jerlev-Slavsherredstings tingbøger 1771 Dommen over Jørgen Mankesen: Jørgen Mankesen og HansOlesen, begge husmænd i Starup, var mandag den 10/9 kommet i trætte medhinanden, fordi den første som markmand havde ansat den sidste for videpenge højere, end denne fandt for billigt. I sergentens forstue overfaldt Hans Olesen JørgenMankesen med nogle … Læs mere