Nygaards sedler

Nygårds sedler om Nygård i Øster Starup
Nygård var ansat ved Landsarkivet i Viborg fra 1897 til 1913. I 1913 blev han, som han selv skriver det, “tvangsforflyttet” til København. Et løst rygte siger også, at han blev forbigået ved besættelsen af en stilling i Viborg, hvorefter han fornærmet tog til København, og i den forbindelse tog sit seddelapparat med sig. Dette skulle være forklaringen på, at alle de mange sedler omhandlende jyske forhold er endt i København! (Han noterede alle navne ned excl. almindelige “sen – navne” han stødte på i arkivalierne, på små sedler, godt 425.000 i alt).
Nygård klippede også i aviser og satte udklippene på sine sedler,se sidst på siden.

1608

Blev Knud Nielsen Kudske beskikket som til foged på N. Han skal årligt svare 300 rd. af den til gården liggende ager og eng, som skal bortlejes til pålidelige folk.
(Kcl. Brb 663) Kancelliets brevbøger

1615

Bortlejes dens ager og eng for 400 rdlr årligt. (Kcl. Brb 825)

1625

Byggearbejder her. (Kcl. Brb 339)

1662

Ejes af kongen men “er ikke i brug” Hdk 46½ – 2½- – 2 (Matriklen 350)

1662

N. kronen tilhørende, er Hdk 46½ – 2½- – 2
Denne har Fr.ll erhvervet ved mageskifte, tillige med to herregårde Skovgård og Damsgård. Som han straks lod afbrude og lagde jorden under N. Ligeledes blev en Landsby* på 12 gårde og bol lagt under N.
*( Skovbølling)
(Matriklen 350)

1664

Blev N. (46-6-2-2)udlagt fra kronen til resident i England Simon de Pektum. ( Kr. sk. 154)

1688

Ejet af kongen, brugt af oberst Basse.
Efter gl. mtr. Hdk 46-6——
Ny 67-1-3-2
Skov – – 5-3-1

67-7-3 (Matr)
* I den summariske oversigt betegnes den som sædegård:

1696

Gammelt ryttergods (se Oberst vov Bassens efterladte, som oberst Adam Markus von Yttersvig efter kgl. ordre af 12/5 1696 senere til 1/5 1697.
Gl. matr. 46-6-.–.-
Ny 67-1-3-2, samt skov -.- 5-3-1.
(jordebog af oberst Yttersvig Reg 2&)

Nygård. Denne jord (19-1-3-29, skov (-.- 3-.–.-) købtes på aukt over ryttergodset af kclr Saxen og mr Drejer. Blev ikke til noget vist nok fordi separate bud gik højere)

1765

20/9 skrev kongen til Anders Jonsen i Nygårds barakker, Af N. ?? Jorde (8-.-.-.-) Skov -.-.-1-2) For 1207 Rdl 1 s.
(Rtk. Skødebog)

1765

27/9 skrev kongen til Klemens madsen i Nygårds Barakker af N. ?? jorder 6 td skov 1td ½ alb.
For 907 Rdl 3 s. (Rtk. Skødebog)

1766

2/9 fik Rasmus Dreyer skøde på 19-20 tdr. htk. Ad N. mm
(Rtk. Skødebog)

1766

Fik Rasmus Dreyer skøde på 2-3 tdr. htk. Af N.
(Rtk. Skødebog)
Anne Margr. Bredal, se Lercke ligeledes (Vn 222)
(Anne Margr. Bredal var enke efter Regimentsskriver Simon Seest, havde gård i Dons. BSM)

1778

Tilskriver l. Rasmus Dreyer efter skøde af 26/8 og 2/9 1766
ll. Rådmand Bahnsens i Kolding skøde af 9/6 1778.
(Efter specifikation over herregårde ?? deres ??, efter skifter forfattet af landstinget, lånt mig af Dr. Bebe)

1781

Forår udførtes 28 staldstude
Efterår opfedes her 32 do.

Toldkammer indberetning.

1782

Efterår opstaldede Muller her 30 stude.
Anne Margr. Bredal

1785

Ejedes af Kristfr. Winding.

1786

Ejede Rasm. Ant. Povlsen N. Kobel af fri ? jorder (19-1-3-2)Skov (3 skp), som han ville udstykke i 20 parceller.

( Lands ??? Nr. 393)

1793

Selvejer Johan Christian Throne af N.
(Rtk. af jydske land ktr jor.1792 nr. 1477)

1796

Ejet af Christian Aug, Keysen

(Rtk. af jydske land ktr jor.1796 nr. 1113)

Ca. 1820

Ejet af exam. Jur Frederik Ludvig Rasmussen.

1826

Propr. Nis Jørgen Thomsen til N.

1834

Ejes N. sødegård af Ane Katrine Magdal Høst, 28 år, enke
Børn: Jørgen Thomsen 5 år, Thalia Rebekka 2 år, Ane Petrine 2 år.
(Folketælling)

1845

Georg Degetan, 28 år født på Sct. Thomas , Henriette Kuster fra Wismar.

(Folketælling)

1850

Ejet af Degetan
Htk jorder 25-7-.-1
Skov .-.- 2-½
(? fortgn.

1856

Solgt af Degetan til gdr. N. Lind i Vonsyld for 80.000 rdl.

Tiltrædelse 1/11 d. å.
N. står for htk. 26 td. Købte D. i 1842 for 35.000 rdl.
(Ugeskrift for Landmænd lll 56)

1857 -83

Ejet af Nis Nissen Lind.
( Lind. Familien Lind 95)

1860

Ejet af Nis Nissen Lind. 46 år født i Vonsild. Hustru Kirstine f. Hansen snst.
(Folketælling)

1890

Juli hgden N. er af afd. prpr. Linds arvinger solgt til

Løjtn. Thymann af Kbh for 158.000 kr.
Solide grundmurede og rummelige bygninger, Areal ca. 300 tdl. Ager eng og skov. Med 26 tdr hadk.
Der hviler ingen tiender på gården.
Foruden ? besætn. Forebeholdes boet 10 fedesvin, 70 grise, 1 tyr, 1 plag, 2 vogne, 2 harver m.m.
( Ugesk. For landmænd 7 ll x 11)

1914

Juli solgt af Thygesen for 300.000 kr til dir: Poulsen og propr. Skriver Petersen (Århus)

1915

14/10 er N. af Poulsen og Skriver solgt til propr. C. Levring for 250.000 kr til overtagelse marts 1916.
(Ugesk f. landm. 1915 576)

1918

7/3 N. hgd. 25 tdr htk, 308 tdl. Er af propr. Karup solgt til løjtn Greve(Rynkebygård) for 294.000 kr.
11 heste, avl, maskiner, sædekorn m.m medfølger
(Ugesk f. landm. 1918 136)

1940

Nygård 1940

1943

Nygård 1943

1946

Nygård 1946

1949

Nygård 1949

1949

Nygård 1949

1953

Nygård 1953

1953

Nygård 1953

1959

Nygård 1959

1904: Løjtn. Thymann
1909: do
1913: do
1915: do
1916: C. Levring
1918: do
1919-20: do
1920: N.J.Greve
1921: do
1922: do
1923: Axel Thygesen
1925: do
1926: do