Links

Samling af links der relaterer til ØsterStarup sogn.
(De fleste links findes også på de forskellige sider.)

Ågård forsamlingshus. http://www.aagaard-forsamlingshus.dk/
Øster Starup Forsamlingshus. https://www.starupforsamlingshus.dk
Ågård Frimenighed http://www.aagaardfrimenighed.dk/
Ågård kro  http://www.aagaardkro.dk/
Sognets side (Kirkeministeriet) http://www.sogn.dk/oesterstarup/
Fund og fortidsminder. http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
Ekstrakter til tingbøger http://www.geltzer.dk/tingbog.php
Hør dialekt fra Øster Starup http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/-3959ec8bb4/
Dansk Kvindebiografisk Leksikon (E.K-H) http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/512/
Dansk Historisk Fællesråd http://www.historie-online.dk/
Danske arkivers database ARKIBAS, Søgbar http://www.arkiv.dk/
Mediestream, søgbar database i danske aviser http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

Lokale links

https://oss.infoland.dk/øssbyland  (Øster Starup Sogns By og Land)

Landsdækkende links

Lokalarkiver i Danmark

Statens Arkiver

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)

Organisationen Danske Arkiver (ODA)

Arkiv.dk