Spidsbarren 2018

Spidsbarren:

Spidsbarren er et historisk tidsskrift for Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeninger i gl. Egtved Kommune. Tidsskriftet udgives en gang om året og indeholder en lokalhistorisk artikel fra hver af de syv foreninger i kommunen samt disses årsberetninger. Tillige bringes en omtale vedrørende uddelingen af den årlige bygningsbevaringspris.

Er nu blevet omdelt til alle medlemmer af lokalarkivet samt til vore lokale annoncører.

IMG_20190111_0001

Vi har bidraget med en artikel skrevet af Aage Justesen, forhenværende aut. el-installatør i Gravens

med titlen: Stationsbyen Gravens

IMG_20190111_0005_NEW

læs hele artiklen i Spidsbarren, 

Vi har et lille restlager af Spidsbarren, der kan købes for kr.50 pr.stk. ved henvendelse på

lokalarkivet mandage mellem kl.09.00 og 11.00 (fra 7.januar 2019).