SPIDSBARREN 2018

Spidsbarren 2018

Spidsbarren er et historisk tidsskrift for Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeninger i gl. Egtved Kommune. Tidsskriftet udgives en gang om året og indeholder en lokalhistorisk artikel fra hver af de syv foreninger i kommunen samt disses årsberetninger. Tillige bringes en omtale vedrørende uddelingen af den årlige bygningsbevaringspris.

Vi bidrog i 2018 med en artikel skrevet af Aage Justesen, forhenværende aut. el-installatør i Gravens med titlen: Stationsbyen Gravens

Artiklen kan nu læses her: