SPIDSBARREN 2020

Spidsbarren er et historisk tidsskrift for Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeninger i gl. Egtved Kommune. Tidsskriftet udgives en gang om året og indeholder en lokalhistorisk artikel fra hver af de syv foreninger i kommunen samt disses årsberetninger. Tillige bringes en omtale vedrørende uddelingen af den årlige bygningsbevaringspris.

Bladet er ankommet til arkivet og vil i den nærmeste fremtid blive omdelt til alle vore betalende medlemmer.

Hvert år har vi en interessant historie fra vores sogn. I år kan man læse Bendt S. Mathiasens interessante artikel om væddeløbsbanen som dengang skulle ligge i Øster Starup.

Spidsbarren er gratis for betalende medlemmer af lokalarkiverne.

Hvis du endnu ikke er medlem, så se venligst under MEDLEMMER, hvordan du kan blive medlem.

Som betalende medlem er dit bidrag med til at holde lokalarkivet i drift.

Spidsbarren kan købes i løssalg for pt. kr. 50 på arkivet.