Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen for lokalarkivet

Bjarne Iversen, formand tlf. 40453765 mail: bjarnei@aaganet.dk

Kaj Petersen, næstformand tlf. 29271244 mail: kajogbisser@gmail.com

Bendt Spendrup Mathiasen, kasserer og webmaster

tlf. 93988012 mail: bsmathiasen@outlook.dk

Jens Sørensen

Henrik Diekelmann

Bestyrelsessuppleanter:

Elisabeth Raffnsøe

Tove Hansen, sekretær