Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen for lokalarkivet

Bjarne Iversen, formand tlf. 40453765 mail: bjarnei(a)aaganet.dk

Kaj Petersen, næstformand tlf. 29271244 mail: kajogbisser(a)gmail.com

Bendt Spendrup Mathiasen, kasserer og webmaster

tlf. 93988012 mail: bsmathiasen(a)outlook.dk

NB (a) skal erstattes med @

Jens Sørensen

Henrik Diekelmann

Bestyrelsessuppleanter:

Elisabeth Raffnsøe

Tove Hansen, sekretær