Generalforsamling 2024

Medlemmerne indkaldes til den ordinære generalforsamling onsdag d. 6.marts 2024

kl. 19.00 på Øster Starup Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

DAGSORDEN jf. §5  

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab med fastsættelse af kontingent

4. Valg.

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 8 dage forinden. Jf. §6