Generalforsamling 2020/2021/2022

Medlemmerne indkaldes til den ordinære generalforsamling d. 17.marts 2022 kl. 19.00 på Øster Starup Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi skal gøre opmærksom på, at hele bestyrelsen er på valg i 2022. I henhold til vedtægterne skal der i 2022 (lige år) vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. I 2021 (ulige år) skulle der have været valgt 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Kom frisk, alle er velkommen, det er dog kun medlemmerne der har stemmeret på generalforsamlingen.