Generalforsamling 2020/2021

Bestyrelsen har 7.6.2021 besluttet, at vente med at afholde generalforsamling til marts måned 2022.

Baggrunden herfor er, at samtlige bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte i bestyrelsen indtil tilstandene igen er blevet normaliseret.

I henhold til vedtægterne vil hele bestyrelsen være på valg i 2022 hhv. for 2 år og 1 år.

Nærmere information følger.