Generalforsamling 2023

Medlemmerne indkaldes til den ordinære generalforsamling torsdag d. 16.marts 2023

kl. 19.00 på Øster Starup Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

DAGSORDEN jf. §5  

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab med fastsættelse af kontingent

4. Valg.

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 8 dage forinden. Jf. §6