Medlemskab/Bliv medlem

Bliv medlem af lokalarkivet, 

det koster kr. 75,00 for enlige og kr. 100,00 for en husstand

Beløbet kan indbetales via Netbank reg.nr. 1551 kontonr. 0840537102

HUSK at påføre navn og adresse under meddelelse til modtager.

eller

kontant ved
direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid.

Medlemskabet følger kalenderåret.

Som betalende medlem modtager du SPIDSBARREN gratis.