Øster Starups udvikling

Sognet hedder Øster Starup sogn, på trods af at landsbyen Øster Starup er væsentlig mindre end sognets største bebyggelse, nemlig Ågård – Gravens området. Men sådan har det ikke altid været.

Ved folketællingen i 1801 boede der 204 beboere i Starup og kun 135 personer i Ågård, på det tidspunkt var der ikke nogen bebyggelse, der hed Gravens.

Det er naturligvis sognekirken, der altid har været kaldt Øster Starup kirke, som oprindeligt har givet navn til sognet.

Ågård Gravens udviklingen startede med anlæggelsen af Kolding-Egtved banen, som blev indviet i 1898, Indtil da havde Ågård Gravens stort set kun bestået af bebyggelsen Ågård by, langs det der nu er Bramdrupvej.

Kortet er et matrikelkort fra 1821/1867, som det ses er der ingen bebyggelse omkring Ådalsvej og Bramdrupvej. Øverst går Ådalsvej.

Gravens bebyggelsen opstod først ved anlæggelse af Kolding – Egtved banen.

Hvor navnet Gravens kommer fra er der nogen uvished om, måske er det efter en lergrav, som har været i området, Gravens Hauge (Have), har været kendt i området før anlæggelse af banen, og det er formentlig dette forhold, der har givet navn til stationen.

matrikelkort fra 1821/1867
matrikelkort fra 1821/1867

Ved banes anlæggelse, begyndte en byudvikling. Noget en hver stationsby bør have er et jernbanehotel. I 1902 byggedes Landbohjemmet, som åbnedes som afholdshotel.

Banens anlæggelse have afsmittende virkning på hele området også helt ned i Ågård by, mange handlende og håndværkere blev tiltrukket af de nye muligheder.

I 1925 var der således:
1 bager
1 brugs i Ågård, Brakker og Starup
1 cyklehandler
2 elektrikere
1 fotograf
3 købmænd
1 slagter
1 manufakturforretning
1 trikotage og herreekvipering
2 skræddere
2 træskohandlere
1 urmager
2 kro/hotel
1 læge
1 landbetjent
1 karetmager
1 bødker
1 boghandler
1 biograf
I 1911 kom der også mejeri i Gravens, på trods af at der allerede fra 1889 havde været mejeri i Ågård.

I en gammel vejviser fra omkring år 1900 om Øster Starup Vester Nebel Sogn, er fundet:

Landvæsenskommissær:
N A Sager,Fredsted
Sogneraadsmedlemmer:
H Munk, Aagaard,
A Thygesen, Hesselballe,
P Madsen, Starup
Sognepræst:
Carlsen, Starup
Valgmenighedspræst:
Briicker, Aagaard
Sognefoged:
J Kyed, Starup,
M Fischer, Aagaard,
N Ebbesen, V Nebel
Skoler i
Starup,
Aagaard,
Brakker,
V Nebel
Skolelærere og Lærerinder:
Joh Skov, Starup,
Abitz, Aagaard,
Buch, Brakker,
P Petersen, V Nebel,
Lindholm, Aagaard Friskole
Læge:
Winther, Aagaard
Dyrlæger:
Hørlyk, Starup,
Nielsen,V Nebel
Jordemoder:
Nielsen, Aagaard
Posthus i
V Nebel 
Gravens
Station i
Gravens
Brakker
Stationsforstander :
Ravn, Gravens
Lægdsmænd:
J Kyed, Starup,
M F i s c h e r Aagaard,
N Ebbesen, V Nebel

Forligsmægler:
Th. Nielsen, Borlev
Vurderingsmd for Kreditforeningen:
N A Sager, Fredsted
Vurderingsmd for Ejendomsskyldsætning:
Hans Jensen, V Nebel
Sparekasse i
Aagaard
Stævningsmand:
A. Sørensen, V Nebel
Telefonstation i
Aagaard
Arkitekt:
P Knudsen, Aagaard
Bagere:
Aagaard Mølle og Bageri
Blikkenslager:
Andersen, Aagaard
Bødker:
H Munk, Aagaard
Brugsforeninger i
Starup,
Aagaard,
Brakker 
V Nebel
Detaillist:
Andreasen Nielsen, Gravens
Fotograf
Paaskesen, Aagaard
Høkere:
Chr Eg 
P Olsen, Fredsted
N Mark, 
V Nebel Kro hos Henriksen
Karetmagere:
Joh Jensen, Starup
Hansen, Aagaard
Kroer i
Aagaard  
V Nebel
Murer:
P Knudsen, Aagaard

Møllere:
Petersen, Aagaard,
Petersen, Elkjærholm
Mejerier:
Aagaard Andelsmejeri
Sadelmager:
Spanier, Aagaard
Skomagere:
Nicolajsen, Aagaard
Schytt, V N
Skræddere:
Sørensen, Gravens
 Schmidt, V Nebel
Vurderingsm for Ejendomsskyldsætning:
A Petersen, Varmark,
J Jørgensen, Steensgaard
Slagter:
A Rasmussen, Gravens
Smede:
Nielsen, Fredsted,
Mortensen, Starup
Mortensen, Aagaard,
Madsen, V Nebel
Christensen, Brakker
Snedker:
Bruun, Starup
Tømrer:
P Knudsen, Aagaard
Teglværk:
 Skovgaard
Uhrmager:
Nielsen, Aagaard
Træskomænd:
J P Knudsen, Aagaard,
N Roed, Aagaard
Mortensen, Gravens
Forsamlingshuse i
Starup,
Aagaard,
Vester Nebel
Højskole i Aagaard

Større Gaarde:

Toftvang, J Daugaard

Skovlykke, N A Sager

Agnetesminde, Petersen

Skovgaard, Olsen

Bøgeskov, Kragh Kroer

Nordballegaard, Mikkelsen

Hesselballegaard, A Thygesen

Gammeleje, Joh Boesen

Føniksborg, Jakobsen Hvid

Nygaard, Løjtnant Thymann

Terpsminde, P Terp

Højgaard, Andreasen

Elkjærholm, Petersen

Kolding – Egtved banen blev nedlagt i 1930, det betød ikke, at byudviklingen hørte op, vel snarere tvært imod. Der flyttede fortsat håndværkere og handlende til byen. Man kunne simpelthen få alt hvad man behøvede i de lokale butikker.  De fleste butikker bestod op til omkring 1970erne. Men da tog afviklingen fart. Den eneste dagligvarebutik der er tilbage i sognet er Ågård Daglig Brugs. Allerede i 1974 nedlagdes Brakker Brugs og i 1980 Øster Starup brugs. Mange af de lokale arbejdspladser forsvandt også.  Ågård mejeri stoppede i 1965. I 1976 købtes mejeriets bygninger af Risbjerg Plast, virksomheden havde omk. 20 arbejdspladser i 1987, men produktioner her er også stoppet. Gravens mejeri medlagdes i 1975, her solgtes bygningerne senere til Novodan , som i 1985 beskæftigede 25 personer, i 1987 flyttede virksomheden til Kolding, bygningerne overtoges af Naga tavlefabrik, som gav arbejde til mange, især unge mennesker, denne produktion er også stoppet. Fodboldstøvle fabrikken Lockey, havde i 1962 28 ansatte, i 1976 flyttede firmaet til Stilling.

Samtidig med at arbejdspladserne forsvandt i byens virksomheder, skete en tilsvarende udvikling i landbruget. I 1906 var 69% af de erhvervsaktive i sognet beskæftiget ved landbrug, i 1976 var dette tal kun 19%.

Fra at være en driftig stations- og handelsby gik byen over til at være ”soveby”, der husede mennesker som pendlede til arbejde i fortrinsvis Kolding, Vejle og Billund. Dette har været betinget af en ganske voldsom udstykning af parcelhuskvarterer.

Der er dog fortsat arbejdspladser i sognet:

ECM industris A/S i Starup med omkring 70 medarbejdere.

Kolding maskinforretning på Bramdrupvej med omkring 10 ansatte.

Maskinstationen A/S på kornmarken som har op mod 20 ansatte.

Kommuneskolen med omkring 40 ansatte.

Efterskolen med mellem 20 og 40 ansatte.

Designmodul A/S på kornmarken med mellem 10 og 20 ansatte.

Der er børnehaver.

Mange håndværkervirksomheder, tømrere, snedkre, malere, smede og murere.

Der er to kroer og to forsamlingshuse og to kirker.

Mange foreninger indenfor idræt og kultur.

Mange store landbrug.