SPIDSBARREN 2021

Spidsbarren er et historisk tidsskrift for Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeninger i gl. Egtved Kommune. Tidsskriftet udgives en gang om året og indeholder en lokalhistorisk artikel fra hver af de syv foreninger i kommunen samt disses årsberetninger. Tillige bringes en omtale vedrørende uddelingen af den årlige bygningsbevaringspris.

Bladet blev midt i december måned 2021 omdelt til alle vore betalende medlemmer samt vore annoncører.

Ved indstik i bladet blev medlemmerne indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.00 på Øster Starup Skole.

Hvert år har vi en interessant historie fra vores sogn. I år kan man læse Ib Nordby’s artikel “Om de Brakkere”

Spidsbarren er gratis for betalende medlemmer af lokalarkiverne.

Hvis du endnu ikke er medlem, så se venligst under MEDLEMMER, hvordan du kan blive medlem.

Som betalende medlem er dit bidrag med til at holde lokalarkivet i drift.

Spidsbarren kan købes i løssalg for pt. kr. 50 på arkivet.