SPIDSBARREN 2023

Spidsbarren er et historisk tidsskrift for Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeninger i gl. Egtved Kommune. Tidsskriftet udgives en gang om året og indeholder en lokalhistorisk artikel fra hver af de syv foreninger i kommunen samt disses årsberetninger. Tillige bringes en omtale vedrørende uddelingen af den årlige bygningsbevaringspris.

Bladet blev i december måned 2023 omdelt til alle vores betalende medlemmer samt vores annoncører.

Ved indstik i bladet blev medlemmerne indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag d. 6. marts 2024 kl. 19.00 på Øster Starup Skole.

BEMÆRK venligst: sætternissen har været på spil, korrekt ugedag og dato er onsdag d. 6. marts 2024

Hvert år har vi en interessant historie med fra vores sogn. I år kan man læse om “Mord i Øster Starup” af Bendt Spendrup Mathiasen

Spidsbarren er gratis for betalende medlemmer af lokalarkiverne.

Som betalende medlem er dit bidrag med til at holde lokalarkivet i drift.