SPIDSBARREN 2019

Spidsbarren er et historisk tidsskrift for Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeninger i gl. Egtved Kommune. Tidsskriftet udgives en gang om året og indeholder en lokalhistorisk artikel fra hver af de syv foreninger i kommunen samt disses årsberetninger. Tillige bringes en omtale vedrørende uddelingen af den årlige bygningsbevaringspris.

Vi bidrager i år med en artikel skrevet af Bendt Spendrup Mathiasen, Øster Starup med titlen: En smedehistorie over syv generationer – fra landsbysmed til maskinindustri.

Du kan nu læse hele artiklen her.

Spidsbarren er gratis for betalende medlemmer af lokalarkiverne.

Spidsbarren kan købes i løssalg for pt. kr. 50 på arkivet.