Nyttig info

Torsdag d. 17. marts 2022 kl.19.00 afholdte lokalarkivet den ordinære generalforsamling på Øster Starup Skole med 20 deltagere.

Der var genvalg til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Valgt for perioden 2021-2023 Kaj Petersen og Bendt S. Mathiasen

Valgt for perioden 2022-2024 Bjarne Iversen, Jens Sørensen og Henrik Diekelmann

Valgt som suppleanter Elisabeth Raffnsøe og Tove Hansen

Valgt som revisorer Søren Aamand og Hans Jørgen Hjort

revisorsuppleant Ole Jørgensen