Kanontorvet i Gravens

Små historier om mennesker og ting, stort og småt.

Artikel i Vejle Amts Folkeblad 9. november 1965

Livsfarlig kanonsalut med brint i Aagaard

Paa ny legeplads i Gravens har børnene faaet en rigtig kanon at lege med

Kanon billede

Paa helt privat initiativ er der blevet opstillet en dejlig legeplads midt i Gravens. Hovedmanden i dette foretagende er byens købmand, Rune Thomassen, men i øvrigt har mange af byens borgere givet en haand med.

Købmanden har stillet jord til raadighed, og andre har leveret metaldele m. m., som er flikket sammen til noget udmærket legetøj, bl. a. vippe, gynge, karrusel og  en  sandkasse.  Det  mest  populære legeobjekt er et afbarket træ, som er hentet i Viuf skov. Det blev i øvrigt et dyrt træ. Ganske vist fik man det billigt, men paa vejen til Gravens rev det en elektrisk ledning ned!

Af en eller anden grund foretrækker børnene altsaa træet, men ellers ville man synes, at det mest spændende var en rigtig kanon, som er placeret midt paa legepladsen. Det er en Haubits fra Czekoslovakiet, model 1928.

Den har en spændende historie, mærkværdigvis mest spændende efter den kom til Ø. Starup! Tyskerne slæbte under krigen vidt omkring med den, dog ved man ikke rigtigt, hvor meget der dengang er blevet skudt med den.

Dens spændende historie begynder først efter krigen. Tyskerne havde efterladt den ved kapitulationen, og den blev af Parkkommandoen i Kolding sat paa auktion.

 Samme dag var gdr. Jens Jacobsen fra Ø. Starup til marked i Kolding, og da han kom forbi auktionsstedet, slyngede han for sjov et bud ud i luften. Uheldigvis for ham var der ingen, der bød over, og han maatte tage kanonen med hjem! Det var maaske lidt svært at staa til regnskab for et saa mærkeligt indkøb, men børnene blev begejstrede — og senere blev de voksne det ogsaa.

Jens Jacobsen havde under krigen deltaget i en modstandsgruppe, og   efter   krigen   fortsatte   denne kreds  med  at  mødes,  nu  til fød­selsdag,    sølvbryllupper   og   andre festdage — og kanonen kom med.

Paa højtidsdagene — eller rettere morgenerne! — blev der affyret en salut, og det foregik paa en noget usædvanlig maade: Kanonen blev ladet med brint og ilt! Engang var det ved at gaa alvorlig galt i Aagaard. Lukketøjet var ikke blevet sikret forsvarligt, og da kanonen blev affyret, røg en del af ladningen bagud. Heldigvis stod der ingen mennesker bag ved, men der røg en del puds af et hus …