Personerne på billedet? Foto fra “Englykke” ca. 1920