Ågård kro

Ågård kro er en gammel kongeligt privilegeret kro, af hvilket der findes ca. 100 i Danmark.

I 1283 bestemte kong Erik Klipping, at der rundt i landet skulle oprettes kroer. Han blev i øvrigt slået ihjel i en lade, hvor han måtte overnatte, fordi der ikke var en kro i nærheden.

I 1396 besluttede Dronning Margrethe 1, at der skulle være en kro på de storeveje for hver 4. mil. Kromandens løn for at tage imod de vejfarende var i førsteomgang: Lovtil at brænde brændevin, brygge øl, samt bage brød- til salg -såvel i huset, som ud af huset. Endvidere fritagelse for borgerlige ombud, herunder også fritagelse for indkvartering af soldater. Den kongelige privilegerede kro var kun for vejfarende; landsbyens beboere måtte, indtil 1912, ikke komme på kroen. Dette er dog ændret, i dag er alle velkommen.

Ågårdkro nævnes første gang 1772, da Christen Andersen sælger den til Mads Nielsen Pagh i Viuf.
Kroen blev kongelig priviligeret i 1777.

Sammenmed kroen blev der drevet købmandshandel indtil 1909. I 1912 blev bevillingen betinget af lukketid kl. 22.00.

Underførste verdenskrig blev der indført forbud mod udskænkning af spiritus pågrund af de mange soldater i “sikringsstyrken”, der var indkvarteretrundt på egnens gårde. De spiste i en barak ved kroen og havde vejkontrol lige udenfor.

Etforsøg på fra afholdslogen “Håbets Hjem” i Gravens at få enafstemning om nedlæggelse at kroen i 1917, blev nægtet af sognerådet.

Fra 1870 til 1939 havde Sparekasse for Starup, Nebel og Viuf sogne (ÅgårdSparekasse) lokaler på kroen.

Idag er kroen et velrenommeret spisested.

Linkstil Ågård kro: http://www.aagaardkro.dk/