Bøger

  • POUL LINDHOLM , STARUP SOGN I BRUSK HERRED
  • Øster Starup Sogn efter 1900 ved Peter Houbak

kan købes ved henvendelse på lokalarkivet i åbningstiden.